Taulers preken verzameld

Van enkele van zijn preken zijn aantekeningen gemaakt door zijn toehoorders. Nog tijdens zijn leven zijn deze aantekeningen door geïnteresseerden verzameld. Mogelijk beschikten ze ook over geschreven schetsen van de prediker zelf. Misschien heeft Tauler een enkele prekenbundeling zelf nog ingezien en gecorrigeerd.[34] Enkele van die prekenbundelingen vonden reeds vroeg hun weg naar de Nederlanden.[35]

Alle nu bekende authentieke preken zijn hier uit het Middelhoogduits vertaald naar het Nederlands.

Lees verder


[34] Voor een overzicht zie: Mayer, J.G., Die ‘Vulgata’-Fassung der Predigten Johannes Taulers. Von der handschriftlichen Überlieferung des 14. Jahrhunderts bis zu den ersten Drucken. Würzburg 1999.

[35] Voor een samenvatting en overzicht van de receptiegeschiedenis van Tauler in de Nederlanden, zie: Hoenen, M.: Johannes Tauler (+ 1361) in den Niederlanden: Grundzüge eines philosophie- und rezeptionsgeschichtlichen Forschungsprogramms. Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie ; 41.1994, S. [389] – 444; en tevens: Lieftinck G.: De middelnederlandsche Tauler-Handschriften –[Diss.] Amsterdam 1936.