Teksten gebruikt bij deze vertaling

Gebruikte bronteksten:

Ferdinand Vetter (Hg.), Die Predigten Taulers. Aus der Engelberger und der Freiburger Handschrift sowie aus Schmidts Abschriften der ehemaligen Straßburger Handschriften (Deutsche Texte des Mittelalters 11), Berlin 1910 (Nachdruck Dublin/Zürich 1968) (brontekst voor bijna alle preken).

Dick Helander, Johann Tauler als Prediger. Studien, [Diss.] Lund 1923 (brontekst voor preek 60 (He1) en preek 63 (He2)).

Karl Bihlmeyer (Hg.), Heinrich Seuse, Deutsche Schriften. Im Auftrag der Württembergischen Kommission für Landesgeschichte, Stuttgart 1907 (Nachdruck Frankfurt a.M. 1961) (brontekst voor preek 77 (Bihl)).

Incidenteel werd als brontekst gebruikt:

Adolphe Léon Corin (Ed.), Sermons de J. Tauler et autres écrits mystiques;

  1. Le Codex Vindobonensis 2744 (Bibliotheque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université de Liège), Liège/Paris 1924
  2. Le Codex Vindobonensis 2739 (Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université de Liége), Liége/Paris 1929.

De volgende integrale vertalingen zijn geraadpleegd:

Sermons de Tauler: traduction sur les plus anciens manuscrits allemands par les RR.PP. Hugueny, Théry O.P et A.L. Corin. Paris : Desclée de Brouwer, Paris, 1927-1935; ( zie tevens, in een iets veranderde heruitgave: Jean Tauler, Sermons, traduits par E. Hugueny, G. Théry, M.A.L. Corin, édités et présentés par Jean-Pierre Jossua, avec une notice d’ Édouard-Henri Wéber sur Jean Tauler et Maître Eckhart, Éditions du Cerf, Paris 1991).

 Johannes Tauler: Predigten, übertragen und herausgegeben von Georg Hofmann, Freiburg i. Br. 1961, Neudruck in zwei Bänden, 3. Auflage, Johannes-Verlag, Einsiedeln 1979.

Giovanni Taulero: I sermoni , introduzione e note di Marco Vannini; traduzione di Franca Belski, Milano: Paoline 1997 .

Bundelingen van enkele vertaalde preken die geraadpleegd zijn:

Jellema, C.O. (ed.), Heinrich Seuse: Het Boek van de Waarheid, Johannes Tauler: Preken, Groningen: Historische Uitgeverij, 2004.

Tauler, Johannes. Sermons. Translated by Maria Shrady. With a preface by Alois Haas and an introduction by Josef Schmidt. The Classics of Western Spirituality Series. New York: Paulist Press, 1985.

Gnädinger, Louise, Johannes Tauler. Gotteserfahrung und Weg in die Welt, Walter-Verlag, Olten und Freiburg im Breisgau 1983.

Over de nummering van de preken

De nummering van de preken in deze vertaling sluit aan bij een oude traditie die de preken in de volgorde zet van de zon- en feestdagen van het liturgisch jaar. Ik volg hier voornamelijk Hofmann (1961) in zijn Duitse vertaling. Daardoor ontstaat er een verschil met de nummering van F. Vetter (1910), de nummering die vaak gebruikt wordt in de wetenschappelijk-filologische literatuur. Ook treffen we bij Vetter niet de preken aan die door Helander en Bihlmeyer zijn gepubliceerd.

De nummers van de paragrafen binnen elke afzonderlijke preek neem ik uit de Franse vertaling van E. Hugueny, G. Théry, M.A.L. Corin. Deze nummering is enigszins arbitrair, maar wel behulpzaam om naar passages te verwijzen, en het zijn bovendien goede rustbankjes voor de lezer die even op adem wil komen.

Hieronder een hulptabel om de nummers van de preken in deze vertaling te vergelijken met brontekst.

(V staat voor de nummering in de editie van F. Vetter uit 1910)

Deze vertaling Brontekst Liturgisch jaar
77 Bihlmeyer Derde zondag in de advent
60 Helander 1 Feest van de Kruisverheffing III
71 Helander 2 Feest van Allerheiligen
1 V01 Kerstmis
2 V02 Aan de vooravond van Driekoningen
3 V03 Driekoningen I
4 V04 Fragment van een preek voor Driekoningen
5 V05 Driekoningen II
6 V06 Zondag voorafgaand aan Septuagesima
7 V07 Zondag Septuagesima
8 V08 Eerste vrijdag van de vastentijd
9 V09 Tweede zondag in de vasten
10 V10 Zaterdag aan de vooravond tot Palmzondag
11 V11 Maandag voor Palmzondag
12 V12 Dinsdag voor Palmzondag
13 V13 Woensdag voor Palmzondag
14 V14 Vrijdag voor Palmzondag
15 V15 Vooravond tot Palmzondag
16 V16 Vierde zondag na Pasen
19 V19 Hemelvaart II
20 V20 Hemelvaart III
21 V21 Hemelvaart IV
22 V22 Hemelvaart V
23 V23 Zondag na Hemelvaart
24 V24 Maandag voorafgaand aan Pinksteren
26 V26 Pinksteren II
27 V27 Pinksteren III
28 V28 Feest van de Heilige Drievuldigheid I
32 V32 Sacramentsdag III
33 V33 Sacramentsdag IV
36 V36 Derde zondag na Drievuldigheid II
37 V37 Derde zondag na Drievuldigheid III
38 V38 Vierde zondag na Drievuldigheidsdag I
40 V39 Vijfde zondag na Drievuldigheid I
43 V40 Feest van de heilige Johannes de Doper I
41 V41 Vijfde zondag na Drievuldigheid II
47 V42 Tiende zondag na Drievuldigheid II
45 V43 Achtste zondag na Drievuldigheid
49 V44 Twaalfde zondag na Drievuldigheid I
51 V45 Dertiende zondag na Drievuldigheid I
54 V46 Maria-Tenhemelopneming
61 V47 Vijftiende zondag na Drievuldigheid I
78 V48 Feest van een belijder
55 V49 Maria-Geboorte
56 V50 Oktaaf van Maria-Geboorte I
58 V51 Feest van de Kruisverheffing I
57 V52 Oktaaf van Maria-Geboorte II
65 V53 Zeventiende zondag na Pinksteren I
52 V54 Dertiende zondag na Drievuldigheid II
64 V55 Feest van de heilige apostel Matteüs
70 V56 Negentiende zondag na Drievuldigheid
48 V57 Elfde zondag na Drievuldigheid
81 V58 Dit is een goede lering en een heilige aansporing.
82 V59 Een korte biecht
83 V60 Dit is een goede lering
17 V60a Maandag voor Hemelvaart
18 V60b Hemelvaart I
30 V60c Sacramentsdag I
29 V60d Feest van de Heilige Drievuldigheid II
25 V60e Pinksteren I
31 V60f Sacramentsdag II
34 V60g Sacramentsdag V
35 V60h Derde zondag na Drievuldigheid I
44 V61 Feest geboorte Johannes de Doper II
39 V62 Vierde zondag na Drievuldigheid II
42 V63 Vijfde zondag na Drievuldigheid III
53 V64 Dertiende zondag na Drievuldigheid III
59 V65 Feest van de Kruisverheffing II
62 V66 Vijftiende zondag na Pinksteren II
63 V67 Zestiende zondag na Drievuldigheid
67 V68 Feest van de heilige engelen
68 V69 Feest van de Kerkwijding I
66 V70 Zeventiende zondag na Pinksteren II
80 V71 Over de juiste invulling van de dag
46 V72 Tiende zondag na Drievuldigheid I
50 V73 Twaalfde zondag na Drievuldigheid II
74 V74 Twintigste zondag na Drievuldigheid
75 V75 Eenentwintigste zondag na Drievuldigheid
76 V76 Tweeëntwintigste zondag na Drievuldigheid
72 V77 Eerste zondag na Allerheiligen
69 V78 Feest van de Kerkwijding II
84 V79 Onderwerp zonder titel en zonder thema
79 V80 Opname in de orde
73 V81 Feest van de heilige Cordula

Klik hier voor de preken